کد خبر: 14098تاریخ انتشار : ۱۱:۵۰:۰۰ - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۸۳ هزار نفر بیکار در فارس وجود دارد/ تسهیل در ایجاد شغل

۱۸۳ هزار نفر بیکار در فارس وجود دارد/ تسهیل در ایجاد شغل

۱۸۳ هزار نفر بیکار در فارس وجود دارد/ تسهیل در ایجاد شغل


۱۸۳ هزار نفر بیکار در فارس وجود دارد/ تسهیل در ایجاد شغل