کد خبر: 13265تاریخ انتشار : ۱۰:۰۴:۰۱ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

۱۸۰۰ هکتار فرسوده در شیراز/ نوبت به «بازآفرینی» رسید

۱۸۰۰ هکتار فرسوده در شیراز/ نوبت به «بازآفرینی» رسید

۱۸۰۰ هکتار فرسوده در شیراز/ نوبت به «بازآفرینی» رسید


۱۸۰۰ هکتار فرسوده در شیراز/ نوبت به «بازآفرینی» رسید