کد خبر: 13127تاریخ انتشار : ۱۸:۰۳:۵۳ - پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

۱۲۹۲ زندانی غیر عمد در انتظار کمک خیرین فارس هستند

۱۲۹۲ زندانی غیر عمد در انتظار کمک خیرین فارس هستند

۱۲۹۲ زندانی غیر عمد در انتظار کمک خیرین فارس هستند


۱۲۹۲ زندانی غیر عمد در انتظار کمک خیرین فارس هستند