کد خبر: 11693تاریخ انتشار : ۱۱:۰۲:۲۸ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

یکپارچگی اراضی با ایجاد شرکت های سهامی زراعی

یکپارچگی اراضی با ایجاد شرکت های سهامی زراعی

۱۰ شرکت سهامی – زراعی امسال در شهرستان‌های استان فارس ایجاد شده است.


۱۰ شرکت سهامی – زراعی امسال در شهرستان‌های استان فارس ایجاد شده است.