کد خبر: 4842تاریخ انتشار : ۱۶:۵۹:۴۸ - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

یادمان ۲ شهید گمنام معالی آباد شیراز افتتاح می شود

یادمان ۲ شهید گمنام معالی آباد شیراز افتتاح می شود

یادمان ۲ شهید گمنام معالی آباد شیراز افتتاح می شود


یادمان ۲ شهید گمنام معالی آباد شیراز افتتاح می شود