کد خبر: 14006تاریخ انتشار : ۱۵:۵۹:۵۱ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

گندم ها، به تنور نرسیده برشته شدند

گندم ها، به تنور نرسیده برشته شدند

۱۳ هکتار مزرعه گندم در آتش سوخت.

۱۳ هکتار مزرعه گندم در آتش سوخت.