کد خبر: 13091تاریخ انتشار : ۱۱:۳۱:۵۲ - پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

گروه‌های خونی نیازمند در ماه رمضان

گروه‌های خونی نیازمند در ماه رمضان

به گروه خونی A مثبت و O منفی نیاز است.

به گروه خونی A مثبت و O منفی نیاز است.