کد خبر: 13750تاریخ انتشار : ۱۱:۳۱:۲۲ - جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

گرمای ۵۰ درجه و صلابت حضور روزه داران جنوب فارس در راهپیمایی روز قدس

گرمای ۵۰ درجه و صلابت حضور روزه داران جنوب فارس در راهپیمایی روز قدس

مردم روزه‌دار جنوب فارس با حضور پرصلابت خود در راهپیمایی روز قدس مشت‌های گره کرده خود را به طرف رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیسم و حامیان آن به‌ویژه آمریکای جهانخوار نشانه رفتند.


مردم روزه‌دار جنوب فارس با حضور پرصلابت خود در راهپیمایی روز قدس مشت‌های گره کرده خود را به طرف رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیسم و حامیان آن به‌ویژه آمریکای جهانخوار نشانه رفتند.