کد خبر: 14758تاریخ انتشار : 22:44:01 - یکشنبه 17 ژوئن 2018

گرد افشانی بزرگترین انجیرستان دیم جهان

گرد افشانی بزرگترین انجیرستان دیم جهان

باغ دارهای استهبانی، درخت های انجیر خود را بر دادند. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  برگزاری جشن داستان کارگاه باران جهرم