کد خبر: 14758تاریخ انتشار : ۲۲:۴۴:۰۱ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

گرد افشانی بزرگترین انجیرستان دیم جهان

گرد افشانی بزرگترین انجیرستان دیم جهان

باغ دارهای استهبانی، درخت های انجیر خود را بر دادند.


باغ دارهای استهبانی، درخت های انجیر خود را بر دادند.