کد خبر: 12579تاریخ انتشار : ۹:۳۱:۲۵ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

گردشگران با نحوه ساخت صنایع دستی فارس آشنا می شوند

گردشگران با نحوه ساخت صنایع دستی فارس آشنا می شوند

گردشگران با نحوه ساخت صنایع دستی فارس آشنا می شوند


گردشگران با نحوه ساخت صنایع دستی فارس آشنا می شوند