کد خبر: 4436تاریخ انتشار : ۱۳:۳۵:۲۵ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

گام بزرگ جهرم در حوزه سلامت با راه اندازی اتاق تمیز

گام بزرگ جهرم در حوزه سلامت با راه اندازی اتاق تمیز

گام بزرگ جهرم در حوزه سلامت با راه اندازی اتاق تمیز


گام بزرگ جهرم در حوزه سلامت با راه اندازی اتاق تمیز