کد خبر: 12008تاریخ انتشار : ۱۶:۳۰:۰۵ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

کیف پول به صاحبش برگردانده شد

کیف پول به صاحبش برگردانده شد

کیف حاوی پول و مدارک شهروند شیرازی توسط مأموران انتظامی فارس به صاحبش برگردانده شد.


کیف حاوی پول و مدارک شهروند شیرازی توسط مأموران انتظامی فارس به صاحبش برگردانده شد.