کد خبر: 4979تاریخ انتشار : ۱۵:۳۳:۰۷ - سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

کودکان و نوجوانان، بیشترین قربانیان حوادث چهارشنبه آخر سال

کودکان و نوجوانان، بیشترین قربانیان حوادث چهارشنبه آخر سال

بیشترین آمار قربانیان چهارشنبه آخر سال کودکان و نوجوانان هستند.


بیشترین آمار قربانیان چهارشنبه آخر سال کودکان و نوجوانان هستند.