کد خبر: 12685تاریخ انتشار : ۱۸:۱۸:۲۲ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

کودهای نانو در خدمت کشاورزی

کودهای نانو در خدمت کشاورزی

کود‌های نانو برای مقابله با سرما زدگی ،خشکی و شوری در شیراز تولید شد.


کود‌های نانو برای مقابله با سرما زدگی ،خشکی و شوری در شیراز تولید شد.