کد خبر: 12886تاریخ انتشار : ۱۴:۳۵:۰۱ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

کنترل تصویربرداری‌های پزشکی غیر ضروری در فارس

کنترل تصویربرداری‌های پزشکی غیر ضروری در فارس

برای نخستین بار در کشور، همه اقدامات نظارت بر مراکز تصویربرداری پزشکی مانند رادیوتراپی، رادیولوژی و پزشکی هسته‌ای در فارس ارزیابی می‌شود.


برای نخستین بار در کشور، همه اقدامات نظارت بر مراکز تصویربرداری پزشکی مانند رادیوتراپی، رادیولوژی و پزشکی هسته‌ای در فارس ارزیابی می‌شود.