کد خبر: 2831تاریخ انتشار : ۶:۱۷:۰۱ - دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶

کنترل آفات و بیماری‌های عرصه‌های جنگلی فارس

کنترل آفات و بیماری‌های عرصه‌های جنگلی فارس

عملیات کنترل آفات و بیماری‌های عرصه‌های جنگلی در بیش از شش هزار هکتار از عرصه‌های استان فارس آغاز شد.


عملیات کنترل آفات و بیماری‌های عرصه‌های جنگلی در بیش از شش هزار هکتار از عرصه‌های استان فارس آغاز شد.