کد خبر: 14960تاریخ انتشار : ۱۷:۵۰:۴۶ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

کم عقلان سیاسی به دنبال مذاکره با ترامپ/ اصول انقلاب فراموش نشود

کم عقلان سیاسی به دنبال مذاکره با ترامپ/ اصول انقلاب فراموش نشود

کم عقلان سیاسی به دنبال مذاکره با ترامپ/ اصول انقلاب فراموش نشود


کم عقلان سیاسی به دنبال مذاکره با ترامپ/ اصول انقلاب فراموش نشود