کد خبر: 4764تاریخ انتشار : ۲۲:۰۱:۳۵ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

کمک به احیای جنگل ها در گراش

کمک به احیای جنگل ها در گراش

طرح جنگل کاری و آبخوان داری با مشارکت مردم به مساحت ۵۰۰ هکتار در گراش اجرا شد. در این طرح درختان بومی منطقه مثل کنار که با شرایط اقلیمی شهرستان گراش سازگاری دارد، کاشت می شود.


طرح جنگل کاری و آبخوان داری با مشارکت مردم به مساحت ۵۰۰ هکتار در گراش اجرا شد. در این طرح درختان بومی منطقه مثل کنار که با شرایط اقلیمی شهرستان گراش سازگاری دارد، کاشت می شود.