کد خبر: 2372تاریخ انتشار : ۱۶:۴۴:۰۷ - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

کمک بانوی شیرازی به عرصه سلامت

کمک بانوی شیرازی به عرصه سلامت

فاطمه جوزقی بانوی نیکوکار شیرازی با اهدای ملک خود به خیل نیکوکاران عرصه سلامت فارس پیوست.


فاطمه جوزقی بانوی نیکوکار شیرازی با اهدای ملک خود به خیل نیکوکاران عرصه سلامت فارس پیوست.