کد خبر: 12693تاریخ انتشار : ۲۱:۲۵:۴۴ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

کمبود سرانه ورزشی، مشکل بانوان فسا

کمبود سرانه ورزشی، مشکل بانوان فسا

برای جبران کمبود سرانه ورزشی، یک روز در هفته از باغ کدیوری به بانوان فسا اختصاص داده شد.


برای جبران کمبود سرانه ورزشی، یک روز در هفته از باغ کدیوری به بانوان فسا اختصاص داده شد.