کد خبر: 14028تاریخ انتشار : ۱۹:۰۵:۱۰ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

کشف ۱۳ تن مواد مخدر در فارس / افزایش ۸۶ درصدی کشفیات مواد مخدر

کشف ۱۳ تن مواد مخدر در فارس / افزایش ۸۶ درصدی کشفیات مواد مخدر

کشف ۱۳ تن مواد مخدر در فارس / افزایش ۸۶ درصدی کشفیات مواد مخدر


کشف ۱۳ تن مواد مخدر در فارس / افزایش ۸۶ درصدی کشفیات مواد مخدر