کد خبر: 5698تاریخ انتشار : ۱۲:۴۱:۴۵ - پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

کشف هزار و ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در فارس/کاهش ۳۲ درصدی جانباختگان تصادفات

کشف هزار و ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در فارس/کاهش ۳۲ درصدی جانباختگان تصادفات

کشف هزار و ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در فارس/کاهش ۳۲ درصدی جانباختگان تصادفات


کشف هزار و ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در فارس/کاهش ۳۲ درصدی جانباختگان تصادفات