کد خبر: 5964تاریخ انتشار : ۹:۵۲:۵۷ - شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

کشف روغن زیتون خارجی قاچاق در شیراز

کشف روغن زیتون خارجی قاچاق در شیراز

روغن زیتون خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در شیراز کشف شد.


روغن زیتون خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در شیراز کشف شد.