کد خبر: 6419تاریخ انتشار : ۱۸:۱۹:۱۴ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷

کشف بیش از ۶۹ کیلوگرم مواد مخدر در فارس

کشف بیش از ۶۹ کیلوگرم مواد مخدر در فارس

بیش از ۶۹ کیلوگرم مواد مخدر در نی ریز و داراب کشف شد

بیش از ۶۹ کیلوگرم مواد مخدر در نی ریز و داراب کشف شد