کد خبر: 13980تاریخ انتشار : ۱۲:۰۰:۵۷ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

کشت برنج در فارس طی ۵ سال به صفر می‌رسد/نخل جایگزین مرکبات می‌شود

کشت برنج در فارس طی ۵ سال به صفر می‌رسد/نخل جایگزین مرکبات می‌شود

کشت برنج در فارس طی ۵ سال به صفر می‌رسد/نخل جایگزین مرکبات می‌شود


کشت برنج در فارس طی ۵ سال به صفر می‌رسد/نخل جایگزین مرکبات می‌شود