کد خبر: 4608تاریخ انتشار : ۱۲:۰۶:۴۴ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

کشتی گیر شیرازی در صدر رده بندی ‌برترین فرنگی‌ کاران جهان

کشتی گیر شیرازی در صدر رده بندی ‌برترین فرنگی‌ کاران جهان

محمد علی گرایی فرنگی کار شیرازی وزن ۷۷ کیلوگرم تیم ملی در صدر رده بندی ‌برترین فرنگی‌ کاران جهان در ماه مارس قرار گرفت.


محمد علی گرایی فرنگی کار شیرازی وزن ۷۷ کیلوگرم تیم ملی در صدر رده بندی ‌برترین فرنگی‌ کاران جهان در ماه مارس قرار گرفت.