کد خبر: 13357تاریخ انتشار : ۷:۳۶:۳۵ - یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

کشتی گیر شیرازی در اردوی تیم ملی نوجوانان

کشتی گیر شیرازی در اردوی تیم ملی نوجوانان

امیررضا ده بزرگی ورزشکار شیرازی راهی گرجستان شد.


امیررضا ده بزرگی ورزشکار شیرازی راهی گرجستان شد.