کد خبر: 14253تاریخ انتشار : ۱۶:۴۸:۱۶ - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

کشاورزان فارسی متقاضی کشت فرا سرزمینی

کشاورزان فارسی متقاضی کشت فرا سرزمینی

۲۹ کشاورز فارسی امسال متقاضی طرح کشت فرا سرزمینی در گرجستان هستند.


۲۹ کشاورز فارسی امسال متقاضی طرح کشت فرا سرزمینی در گرجستان هستند.