کد خبر: 5807تاریخ انتشار : ۱۰:۵۲:۳۳ - جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

کاهش ۴ درصدی حوادث جاده‌ای در ۲ روز گذشته/ ۴۰ درصد حوادث مربوط به واژگونی

کاهش ۴ درصدی حوادث جاده‌ای در ۲ روز گذشته/ ۴۰ درصد حوادث مربوط به واژگونی

کاهش ۴ درصدی حوادث جاده‌ای در ۲ روز گذشته/ ۴۰ درصد حوادث مربوط به واژگونی


کاهش ۴ درصدی حوادث جاده‌ای در ۲ روز گذشته/ ۴۰ درصد حوادث مربوط به واژگونی