کد خبر: 1971تاریخ انتشار : 12:38:03 - پنج‌شنبه 15 فوریه 2018

کاهش ۴ درصدی بودجه سال آینده شهرداری شیراز

کاهش ۴ درصدی بودجه سال آینده شهرداری شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز بودجه سال اینده شهرداری شیراز مطرح که طی آن کمیسیون برنامه‌وبودجه پس از بررسی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار، مبلغ سقف درآمدی که مبلغ ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان پیشنهادشده بود با مبلغ ۶۰ میلیارد تومان افزایش، نهایتاً با سرجمع ۳ […]

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز بودجه سال اینده شهرداری شیراز مطرح که طی آن کمیسیون برنامه‌وبودجه پس از بررسی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار، مبلغ سقف درآمدی که مبلغ ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان پیشنهادشده بود با مبلغ ۶۰ میلیارد تومان افزایش، نهایتاً با سرجمع ۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان تصویب کرد که در مقایسه با بودجه مصوب سال ۹۶ که مبلغ ۳ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان بود معادل ۴ درصد کاهش دارد.

 اعتبار در بخش وظیفه جاری اداری، از مبلغ ۱۶۵ میلیارد تومان به ۱۶۲ میلیارد تومان کاهش و در بخش وظیفه جاری شهری نیز از مبلغ ۶۳۰ میلیارد تومان به ۶۲۳ میلیارد تومان کاهش‌یافته بود که پس از بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

سهم هریک محورهای پنجگانه برنامه شهرداری از بودجه جاری شامل محیط ‌زیست ۵۰ درصد، مدیریت شهری ۳۲ درصد، کالبدی ۱۵ درصد، فرهنگی ۳ درصد و اقتصادی ۱ درصد است.

هزینه عمرانی پروژه‌های مربوط به کمیسیون برنامه‌وبودجه ۲۰ میلیارد ۶۸۰ میلیون تومان، ۱ درصد بودجه عمرانی و هزینه عمرانی پروژه‌های مربوط به کمیسیون خدمات شهری ۲۳۴ میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان، ۱۱ در صد بودجه عمرانی و هزینه عمرانی پروژه‌های مربوط به کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری ۶۷۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، ۳۲ در صد بودجه عمرانی است.

هزینه عمرانی پروژه‌های مربوط به کمیسیون شهرسازی ۷۷ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان، ۴ درصد بودجه عمرانی، هزینه عمرانی پروژه‌های مربوط به کمیسیون عمران و حمل نقل ۱۰۴۸ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان، ۴۹ درصد بودجه عمرانی، هزینه عمرانی پروژه‌های مربوط به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ۴۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، ۲ درصد بودجه عمرانی و هزینه عمرانی پروژه‌های مربوط به کمیسیون گردشگری ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، ۱ در صد بودجه عمرانی است.

سهم هریک از محورهای پنجگانه در بودجه عمرانی، زیست‌محیطی ۱۶ درصد، کالبدی ۴۲ درصد، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری ۶ درصد، مدیریت شهری ۲ درصد، اقتصادی ۳۴ درصد است.

سهم تعداد پروژه هریک از محورهای پنجگانه در کل ۲۴۷ پروژه به این صورت است که زیست‌محیطی ۳۰ درصد، کالبدی ۳۷ درصد، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری ۲۳ درصد، مدیریت شهری ۶ درصد، اقتصادی ۴ درصد است و بودجه مصوب سال ۹۷ کمیسیون تلفیق در بخش درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار ۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان بود که پس از کسر مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به فروش اوراق مشارکت، ۳ هزار و ۱۰ میلیارد تومان جهت تخصیص به هزینه‌های جاری و عمرانی شهرداری مصوب گردیده است.

۷۴ درصد از بودجه سال ۹۷عمرانی و ۲۶ درصد هزینه جاری تصویب شده است.

خبر جدید  بهره برداری از موزه فرهنگ فسا

0/5 (0 نقد و بررسی)