کد خبر: 2549تاریخ انتشار : ۱۸:۴۸:۱۶ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

کاهش ۲۰ درصدی عمل سزارین در جهرم

کاهش ۲۰ درصدی عمل سزارین در جهرم

عمل سزارین پس از اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت در جهرم ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.


عمل سزارین پس از اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت در جهرم ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.