کد خبر: 5035تاریخ انتشار : ۹:۲۰:۳۲ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

کاهش ۱۸ درصدی مصدومان چهارشنبه پایان سال در فارس

کاهش ۱۸ درصدی مصدومان چهارشنبه پایان سال در فارس

کاهش ۱۸ درصدی مصدومان چهارشنبه پایان سال در فارس

کاهش ۱۸ درصدی مصدومان چهارشنبه پایان سال در فارس