کد خبر: 13892تاریخ انتشار : ۱۵:۲۶:۵۷ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

کاهش هشت درصدی تلفات انرژی برق در شیراز

کاهش هشت درصدی تلفات انرژی برق در شیراز

تلفات انرژی برق در شیراز نسبت به پارسال هشت و ۳۴ صدم درصد کاهش داشته است.


تلفات انرژی برق در شیراز نسبت به پارسال هشت و ۳۴ صدم درصد کاهش داشته است.