کد خبر: 13324تاریخ انتشار : ۱۶:۳۳:۴۷ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

کاهش عوارض زایمانی به کمک طرح تحول نظام سلامت

کاهش عوارض زایمانی به کمک طرح تحول نظام سلامت

به کمک طرح تحول نظام سلامت، عوارض زایمانی ثبت شده در سال ۹۶ نسبت به دو سال قبل آن کاهش داشته است.


به کمک طرح تحول نظام سلامت، عوارض زایمانی ثبت شده در سال ۹۶ نسبت به دو سال قبل آن کاهش داشته است.