کد خبر: 13865تاریخ انتشار : ۱۲:۰۱:۱۱ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

کاهش خدمات بهداشتی و درمانی در شیراز نداریم

کاهش خدمات بهداشتی و درمانی در شیراز نداریم

کاهش خدمات بهداشتی و درمانی در شیراز نداریم


کاهش خدمات بهداشتی و درمانی در شیراز نداریم