کد خبر: 5704تاریخ انتشار : ۱۱:۲۴:۰۴ - پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

کامیون حامل زنبور در شیراز واژگون شد/ زنبورها ۲ نفر را نیش زدند

کامیون حامل زنبور در شیراز واژگون شد/ زنبورها ۲ نفر را نیش زدند

کامیون حامل زنبور در شیراز واژگون شد/ زنبورها ۲ نفر را نیش زدند


کامیون حامل زنبور در شیراز واژگون شد/ زنبورها ۲ نفر را نیش زدند