کد خبر: 4622تاریخ انتشار : ۱۵:۴۶:۵۳ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

کاشت نهال به یاد جانباختگان حادثه سانچی در پاسارگاد

کاشت نهال به یاد جانباختگان حادثه سانچی در پاسارگاد

۳۲ نهال به یاد جانباختگان حادثه سانچی در شهرستان پاسارگاد کاشته شد.


۳۲ نهال به یاد جانباختگان حادثه سانچی در شهرستان پاسارگاد کاشته شد.