کد خبر: 51557تاریخ انتشار : ۲۰:۰۴:۱۴ - یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸

کاری به حلال یا حرام بودنش ندارم؛ موسیقی دوای درد جامعه نیست