کد خبر: 12591تاریخ انتشار : ۱۰:۲۸:۰۶ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

کارگروه مشترک تئاتر فارس تشکیل شد/هم افزایی اهالی هنرهای نمایشی

کارگروه مشترک تئاتر فارس تشکیل شد/هم افزایی اهالی هنرهای نمایشی

کارگروه مشترک تئاتر فارس تشکیل شد/هم افزایی اهالی هنرهای نمایشی


کارگروه مشترک تئاتر فارس تشکیل شد/هم افزایی اهالی هنرهای نمایشی