کد خبر: 13166تاریخ انتشار : ۱۱:۲۴:۱۴ - جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی مسئولین بازرسی و یگان حفاظت زندانهای فارس برگزار شد

کارگاه آموزشی مسئولین بازرسی و یگان حفاظت زندانهای فارس برگزار شد

کارگاه آموزشی مسئولین بازرسی و یگان حفاظت زندانهای فارس برگزار شد


کارگاه آموزشی مسئولین بازرسی و یگان حفاظت زندانهای فارس برگزار شد