کد خبر: 12973تاریخ انتشار : ۹:۳۳:۰۶ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

کارخانه ای که از شیراز نرفت اما از استان شاید/ خروج های زمان‌بر

کارخانه ای که از شیراز نرفت اما از استان شاید/ خروج های زمان‌بر

کارخانه ای که از شیراز نرفت اما از استان شاید/ خروج های زمان‌بر


کارخانه ای که از شیراز نرفت اما از استان شاید/ خروج های زمان‌بر