کد خبر: 14228تاریخ انتشار : ۱۱:۴۳:۴۸ - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

کارت منزلت سالمندان به طور هماهنگ در فارس صادر شود

کارت منزلت سالمندان به طور هماهنگ در فارس صادر شود

کارت منزلت سالمندان به طور هماهنگ در فارس صادر شود


کارت منزلت سالمندان به طور هماهنگ در فارس صادر شود