کد خبر: 12879تاریخ انتشار : ۱۳:۴۷:۲۰ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

چهار هکتار پوشش جنگلی جهرم از بین رفت

چهار هکتار پوشش جنگلی جهرم از بین رفت

چهار هکتار پوشش جنگلی جهرم از بین رفت


چهار هکتار پوشش جنگلی جهرم از بین رفت