کد خبر: 5044تاریخ انتشار : ۱۰:۲۸:۳۲ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

چهارشنبه آخر سال در فارس ۸۷ مصدوم برجا گذاشت

چهارشنبه آخر سال در فارس ۸۷ مصدوم برجا گذاشت

چهارشنبه آخر سال در فارس ۸۷ مصدوم برجا گذاشت


چهارشنبه آخر سال در فارس ۸۷ مصدوم برجا گذاشت