کد خبر: 4487تاریخ انتشار : ۱۸:۵۳:۵۶ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

چند طرح ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان در لارستان افتتاح شد

چند طرح ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان در لارستان افتتاح شد

چند طرح ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان در لارستان افتتاح شد


چند طرح ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان در لارستان افتتاح شد