کد خبر: 5162تاریخ انتشار : ۱۰:۱۹:۴۷ - پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

چشم‌انتظاران پنجشنبه آخر سال

چشم‌انتظاران پنجشنبه آخر سال

استان فارسی‌ها پنجشنبه آخر سال بنا بر رسمی دیرین به دیدار اهل قبور می‌روند و یاد عزیزان از دست رفته شان را گرامی می‌دارند.


استان فارسی‌ها پنجشنبه آخر سال بنا بر رسمی دیرین به دیدار اهل قبور می‌روند و یاد عزیزان از دست رفته شان را گرامی می‌دارند.