کد خبر: 2733تاریخ انتشار : ۱۷:۴۲:۰۲ - یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

چاه‌های آب، مهمترین عامل نابودی ذخائر آبی فارس

چاه‌های آب، مهمترین عامل نابودی ذخائر آبی فارس

۸۷ هزار چاه مجاز و غیر مجاز در فارس، ذخیره آب‌های زیر زمینی استان را در معرض نابودی قرار داده اند.


۸۷ هزار چاه مجاز و غیر مجاز در فارس، ذخیره آب‌های زیر زمینی استان را در معرض نابودی قرار داده اند.