کد خبر: 11802تاریخ انتشار : ۲۲:۲۷:۳۹ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

پیگیری مراحل درمان ۲۵ نفر از مسمومان با قارچ کوهی در شیراز

پیگیری مراحل درمان ۲۵ نفر از مسمومان با قارچ کوهی در شیراز

مراحل درمان ۲۵ نفر از هموطنان که بر اثر مسمومیت با قارچ کوهی دچار نارسایی کبد شده بودند، در بیمارستان بوعلی سینای شیراز در حال پیگیری است.


مراحل درمان ۲۵ نفر از هموطنان که بر اثر مسمومیت با قارچ کوهی دچار نارسایی کبد شده بودند، در بیمارستان بوعلی سینای شیراز در حال پیگیری است.