کد خبر: 4505تاریخ انتشار : ۱۹:۵۷:۰۳ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

پیش بینی ایجاد بیش از ۱ میلیون شغل جدید در کشور

پیش بینی ایجاد بیش از ۱ میلیون شغل جدید در کشور

پیش بینی ایجاد بیش از ۱ میلیون شغل جدید در کشور


پیش بینی ایجاد بیش از ۱ میلیون شغل جدید در کشور