کد خبر: 6412تاریخ انتشار : ۱۳:۰۸:۳۱ - جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷

پیشرفت ۳۰ درصدی مرمت بازار جهرم

پیشرفت ۳۰ درصدی مرمت بازار جهرم

پیشرفت ۳۰ درصدی مرمت بازار جهرم


پیشرفت ۳۰ درصدی مرمت بازار جهرم